Til forsiden

Maren Sofie Hansen

Født 23/9-1838 i Vesteregede

forældre Hans Johansen og Johanne Christence Jensdatter

Gift med Anders Hansen d. 25/5-1866

barn: Louise Frederikke Hansen

 

fra kirkebogen

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vester Egede Bye, Et Huus, 25 F1, FT-1840, C6935

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johansen

42

Gift

 

lever af sin Jord og Daglejer

 

Johanne Christence Jensdatter

31

Gift

 

hans Kone

 

Ane Margrethe Hansen

8

Ugift

 

deres Børn *2/10-1832, konf 7/4-1847

 

Johan Peter Hansen

7

Ugift

 

deres Børn døbt 7/9-1834

 

Maren Sophie Hansen

2

Ugift

 

deres Børn

 

Johanne C. Jensdatter får 8/2-1846 en datter Karen Pauline Hansen som hjemmedøbes d. 20 pga. sygdom, men hun dør d. 24. moderen dør kort efter. De er med i FT-1845 hvor de bor i et hus med to andre familier.

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vester Egede By, 1 hus, 68, FT-1850, C5229
Hvor Hans får ny kone gift 13. Maj 1848, den tidligere er død 2/3-1846

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johansen

53

Gift

 

Husmand med jordlod, husfader

Haslev, Sorø Amt

Johanne Mortensdatter

31

Gift

 

Hans Hustru

Hammer Sogn, Præstø Amt

Johan Peter Hansen

16

Ugift

 

Deres barn

Her i Sognet

Maren Sophie Hansen

12

Ugift

 *23/9-1838

Deres barn

Her i Sognet

Karen Marie Hansen

1

Ugift

*2/6-1849

Deres barn

Her i Sognet

 

Johanne Mortensdatter som tjente væver Lars Mortensen kom til Vester Egede 8/1-1848 fra Hammer Sogn

I FT-1834 Hammer Sogn, Lou by, bor Morten Larsen med konen Ellen Pedersdatter, de blev gift i Hammer 20/2-1807(6). Morten var først blevet gift med Anna Nielsdatter 20 år 14/11-1804, men hun dør 1/1-1806, så gifter han sig 29/1-1806 med Karen Nielsdatter 20 år Annas søster, deres far Niels Madsen er blandet ind i begge bryllupper, men Karen dør nov. 1806.
Morten Larsen og konen Ellen Pedersdatter havde børnene Mads døbt 11/10-1812, Inger døbt 20/2-1815, Johannes døbt 19/6-1817, Johanne døbt 7/5-1819 og Lars døbt ?/5-1821. Morten dør 4/4-1858 og i 1860 bor Ellen på en gård i Lou hos sønnen Johannes og sønnen Hans er tjenestekarl. Ellen dør 22/7-1865 i Hammer Sogn.

 

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, Huus, 116, FT-1855, C353

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Johansen 58 Gift Huusmand, Lever af sit Jordbrug, Huusfader   Haslev Sogn, Sorø Amt
Johanne Mortensdatter 37 Gift Hans Kone   Hammer Sogn, Præstø Amt
Johan Peder Hansen 21 Ugift Deres Barn   Her i Sognet
Karen Marie Hansen 6 Ugift Deres Barn   Her i Sognet
Ellen Hansdatter 4 Ugift Deres Barn   Her i Sognet *19/3-1851
Udøbt Datter 1 Ugift Deres Barn   Her i Sognet *17/1-1855

Om huset

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, Et Huus, 117, FT-1860, C3541
Maren bor stadig hjemme og har fået et barn.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johansen

64

Gift

Hmd., Lever af sin Jordlod, Huusfader

 

Haslev Sogn, Sorø Amt

Johanne Mortensdatter

41

Gift

Hans Kone

 

Hammer Sogn, Præstø Amt

Johan Peder Hansen

26

Ugift

Deres Barn,*23/6-1834, dør 9/6-1864 i Vester Egede

 

Her i Sognet

Karen Marie Hansen

11

Ugift

Deres Barn, *2/6-1849, gift 16/7-1876 med Nils Nilson fra Herlufmagle, svensker *13/1-1849, gik i øverste klasse på skolen i 1861, konf. 4/10-1863

 

Her i Sognet

Ellen Hansen

9

Ugift

Deres Barn, *19/3-1851, gik i øverste klasse på skolen i 1864, konf. 23/4-1865

 

Her i Sognet

Johanne Marie Hansen

6

Ugift

Deres Barn, *17/1-1855

 

Her i Sognet

Ane Marie Hansen

2

Ugift

Deres Barn, *27/4-1858, gik i øverste klasse på skolen i 1869, fader angivet til Anders Jeppesen (Hans Johansen døde 13/3-1864, Johanne gift igen 7/10)

 

Her i Sognet

Maren Sophie Hansen

22

Ugift

Deres Barn

 

Her i Sognet

Udøbt Datter

1

Ugift

Sidstnævntes Barn. *21/1-1860, kom til at hedde Kathrine Jensen, barnefader udlagt Lars Jensen (*30/10-1835 søn af skovfoged Jens Larsen, Mogenstrup) af Fladsågården, Mogenstrup. 10 mdr. før opholdt hun sig i Veilø, Næstved.

 

Her i Sognet

Hans Johansen dør 13/3-1864 og begr. i Vester Egede. Johanne Mortensdatter gifter sig 7/10 samme år med Anders Jeppesen

 

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, Huus, 12, FT-1870, C4078

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jeppesen 40 Gift Huusfader Hmd., Arbeidsmand Hammer, Præstø Amt
Johanne Mortensdatter 51 Gift Huusmoder   Lou, Hammer S., Præstø Amt
Johanne Marie Hansen 15 Ugift Datter, konf. 6/10-1872   Vesteregede [Præstø Amt]
Ane Marie Hansen 11 Ugift Datter, konf. 7/4-1872   Vesteregede [Præstø Amt]
Gjertrud Kirstine Hansen 7 Ugift Datter *8/4-1862 i Vester Egede, konf. 23/4-1876  Gerda Vesteregede [Præstø Amt]

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, Et Hus, 41 F1, FT-1880, c9204

Navn:  Alder:  Civilstand:  Stilling i husstanden:  Erhverv:  Fødested:
Anders Jeppesen 50 Gift Husfader, Husmand. Arbejder ved Landbruget   Hammer Sogn, Præstø Amt
Johanne Mortensdatter 60 Gift Husmoder   Hammer Sogn, Præstø Amt
Johanne Marie Hansen 25 Ugift Deres Datter Hun dør 6/4-1883 Vesteregede Sogn, Præstø Amt

Johanne Mortensdatter bliver 81 år og begr i Vester Egede, Anders Jeppesen dør 29/8-1917 88 år.

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, 21, 14, FT-1901, C4102

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Anders Jeppesen   5/4 1829   Gift   Husfader   Dagleie og Alderdomsunderstøttelse   Hammer Sogn, Præstø Amt  
Johanne Mortensen   6/5 1819   Gift   Husmoder      Hammer Sogn, Præstø Amt  
Gerda Kirstine Hansen   8/4 1862   Ugift   Datter   Dagleie   Vesteregede Sogn, Præstø Amt  
Johanne Marie Olsen   9/4 1891   Ugift   Datterdatter     udl barnefader Niels Peder Olsen, Rønnede, moderen tjente 10 mdr. før i Rønnede Vesteregede Sogn, Præstø Amt  

Præstø, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede, Mart. No 38b Viking Hus, 34, FT-1911, E0294

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Anders Jeppesen   18290405   E   Husfader   Alderdomsunderstøttelse   Kongsted Sogn  
Gerda Kirstine Hansen   18620408   U   Datter / husbestyrinde     bliver gift 22/4-1913 i Vester Egede med husmand Niels Peder Olsen, Rønnede i 1911 bor han i Vester Egede med sin Mor, Birte Marie Nielsen (død 10/10-1912), og er arbejdsmand. I 1916 bor de to sammen med Anders Jeppesen i Vester E. I 1921 bor de med barnet Helga Kamilla Olsen *14/12-1913 i V.E. De bor alene i 1925 så Helga er nok plejebarn, hun bor i 1916 med forældre i Bråby. Niels Peder og Gerda bor der i 1930, Niels Peder dør 8/1-1938 Vesteregede Sogn  

--------------------------------------------

barn: Louise Frederikke Hansen

FT-1901 er Maren enke med et plejebarn (døbt i Herlufsholm som Lille Næstved tilhørte, moderen døde 14/10-1895)  i Vester Egede, ved FT-1906 bor hun alene på matrikel 55

Maren Sofie dør 24/11-1910 i Vester Egede